Wie dit leest trekt een bak.
Er zijn al 258752 bakken voor jou getrokken.
Stuur een video van je bak naar mijncoronabak@gmail.com
of onze Instagram mijncoronabak